Zgodovina

AVTO MOTO DRUŠTVO MTT je bilo ustanovljeno leta 1959 in takrat štelo 67 članov, 3 avtomobiliste, 42 motoristov in 22 podpornih članov. Društvo je začelo delovati kot krožek Mariborske tekstilne tovarne, katera je takrat imela znaten posluh  za razvoj avto moto društva. Takratne dejavnosti društva so bile: srečanja članov, lov na lisice, rally vožnje, klub radijsko vodenih modelov, klub veteranov, moto klub enduro in alfa klub. Društvo AMD MTT je bilo tudi prireditelj več državnih prvenstev uličnih dirk po mestu Maribor in državnih prvenstev v GO-kartu. Delovanje društva je pričelo v skromni najemni pisarni brez kapitala. Ker je število članov iz leta v leto naraščalo, se je društvo odločilo, da prične z izvajanjem investicijskega programa. Tako je v letu 1973 pričelo z novogradnjo prvega objekta –servisno delavnico, v letu 1975 se je pričel graditi nov poslovni objekt za potrebe članstva, avto šole in turistične dejavnosti in leta 1978 pričeli z izgradnjo prve avtomatske pralne steze v Mariboru.

Leta 1995 smo prevzeli pooblaščeni servis za vozila znamke DAEWOO in ga imeli vse do leta 2004, ko je podjetje Daewoo v Sloveniji ukinilo vse pooblaščene serviserje. Ker je društvo zašlo v hudo finančno krizo, se je vodstvo društva odločilo, da se tudi servisna dejavnost ukine in se s poslovnimi prostori odproda.

AMD MTT je kupilo prvo vozilo za izobraževanje voznikov motornih vozil leta 1961 in to vozilo Zastava 750. 10 let kasneje smo se lahko pohvalili, da smo izšolali cca 8000 voznikov motornih vozil. V letu 2002 so se z zakonom zaostrili pogoji za obstoj avto šol, zaradi privatnih avto šol, katera so bila takrat v porastu, pa smo beležili velik upad vpisa kandidatov, zato smo v letu 2003 opustili to dejavnost.

V letu 1985 je društvo šlo v izgradnjo počitniškega doma na Kopah, imeli smo 10 bivalnih prikolic v kampu MTT v Poreču.

Leta 1971 je bil organiziran prvi avto moto ples na terasi hotela Slavija. Tradicija se je uveljavila vse do leta 2011.

Društvo je od vsega začetka veliko pozornosti posvečalo članstvu in pridobivanju novih članov. Leta 1970 je društvo imelo 526 članov, s številom 7800 članov pa smo se leta 2000 uvrstili na častno drugo mesto izmed 104 društev v Sloveniji. Po letu 1990 je začelo število članov upadati in leta 1991 jih je bilo le še 4083. Vzrok je bol predvsem v gospodarski krizi tedanje Jugoslavije. Na osip članstva po letu 1991 je vplivala osamosvojitev Slovenije, visoka članarina za krog brezposelnih, nove znamke vozil z več letno mobilno garancijo, pa močna konkurenca nekaterih zavarovalnic s ponudbo avtomobilske asistence.

V vsej svoji zgodovini je društvo posebno pozornost posvečalo prometni vzgoji šolske mladine, organizirana so bila števila predavanja, tekmovanja, sodelovali smo s Svetom za preventivo, RK, policijo. Bili smo tudi med prvimi društvi v Sloveniji, katero je organiziralo družinsko uro v sklopu AMZS na Trgu svobode.

Prav je, da se spominjamo najbolj zaslužnih članov v času, ko je društvo šele nastajalo. Velik pečat je pustil g. Ivo Lipovnik (1935-2005), kateri je prostovoljno vodil društvo 45 let in pod njegovim vodstvom je društvo doseglo uspeh na vseh področjih. Bil je vzor vsem generacijam in društvu pustil neizbrisen pečat !