Vzgojno preventivna akcija “Motoristom za varno vključevanje v promet” se je odvijala v soboto, 6.5.2023 na parkirišču Cona Tezno, kjer je tudi naše društvo sodelovalo  pri izvedbi vzgojno preventivnega dogodka. V akciji so sodelovali predstavniki SPV, AVP, Policija in AMZS. Z vzgojno preventivnim dogodkom smo želeli čim večje število motoristov ozavestiti o pomenu varne mobilnosti.