Članstvo za invalide za 30 €

Invalidom nudimo ugodnosti iz osnovnega članstva po nižji ceni. Član Invalid je lahko invalid z najmanj 80-odstotno telesno okvaro ali najmanj 60-odstotno okvaro spodnjih okončin, oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo ali gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki mu je priznana vsaj 70-odstotna telesna okvara. Članu invalidu pripadajo članske ugodnosti tudi, če vozilo v lasti člana invalida upravlja nekdo drug. Kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija odločbe pristojnega organa (npr. ZPIZ), iz katere je razvidna dokončna stopnja telesne okvare v odstotkih.

Članstvo za invalide lahko sklenete v AMZS centrih, v vam najbližjem avto-moto društvu ali v AMZS članski točki na Dunajski 128 v Ljubljani.

Ugodnosti

  • Pomoč na cesti v Sloveniji
  • Popusti na storitve za vozilo in voznika v AMZS centrih
  • Motorevija
  • Popusti pri partnerjih v Sloveniji in tujini

Komu je paket namenjen?

  • Če ne potrebujete pomoči v tujini.
  • Za posameznike, ki potrebujejo pomoč na cesti v Sloveniji in druge ugodnosti.