Nedeljske družinske urice AMZS na Snežnem stadionu

Obiskovalci so se zabavali s pijanimi očali in preizkusili simulator motorja. Otroci so risali v otroškem kotičku.