02/2280-200, 041/466-145
info@amdmtt.si

Katero članstvo boste izbrali?

Prihranki za vozilo in voznika OSNOVNO OSNOVNO družinsko
Brezplačna pomoč na cesti v Sloveniji 40€ 60€
Motorevija (10 številk letno) 24€ (za invalide)
Prihranki doma in na poti
Brezplačna pomoč na cesti v tujini PLUS PLUS družinsko
69€ 89€
Brezplačno turistično zavarovanje v tujini PREMIUM PREMIUM družinsko
99€ 106€ (le en voznik)
136€ (z več vozniki)
 • zdravniška in bolnišnična oskrba
 • zavarovanje odškodninske odgovornosti
 • stroškov izdelave novih osebnih dokumentov
 • zavarovanje prtljage, zlorabe plačilnih kartic


V družinsko članstvo lahko sedaj član vključi zakonskega ali zunajzakonskega partnerja in otroke do 26. leta starosti. Vsi lahko koristijo isti nabor ugodnosti članstva (ki je v primerjavi z individualnimi kategorijami članstva nekoliko večji), nosilni član pa plačuje le eno članarino.

Vsak družinski član prejme svojo člansko kartico, vsi pa imajo isto številko članstva, s katero se identificirajo pri koriščenju ugodnosti. Za prehod v družinsko članstvo ni treba čakati na potek članstva – prehod je možen kadar koli med letom.


Premium AMZS članstvo zagotavlja vam in vaši družini varnost na potovanju - kjerkoli in kadarkoli.Članstva

Izberite med široko ponudbo storitev in se odločite za članstvo, ki je za vas ali vašo družino najboljše.

V naslednji tabeli lahko preverite ponudbo med obstoječimi članstvi. Ena izmed možnosti je tudi članstvo PO MERI, ki v tabeli ni zavedeno saj ga glede na vaše želje sestavite skupaj z nami.


PREMIUM PLUS OSNOVNO START BREZ VOZILA
136 €
106 €
99 €

89 €
69 €

60 €
40 €
24 €
20 € 15 €
Zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini / / / /
Pomoč na cesti v tujini / / /
Pomoč na cesti v Sloveniji /
Popust in storitve za vozilo in
voznika v enotah AMZS
/
10 številk Motorevije
Popust v Sloveniji in tujini
Včlanite se tukaj PREMIUM PLUS OSNOVNO START BREZ VOZILA


* Ugodnosti se med seboj izključujejo
** Ugodnost velja za zunanja svetlobna telese. Pogoj je nakup žarnice v enoti AMZS.

Pojasnilo ikon:

Družinsko članstvo (več voznikov)
En voznik in drugi družinski član
Voznik


Aplikacija AMZS

Za natančno spremljanje zastojev in drugih prometnih informacij vam je na voljo posodobljena aplikacija AMZS, ki je nepogrešljiva tudi kot napredni sistem klica za pomoč na cesti.

Na voljo za mobilnike z operacijskim sistemom iOS in Android.

Aplikacija AMZS Aplikacija AMZS Aplikacija AMZS Aplikacija AMZS Aplikacija AMZS Aplikacija AMZS Aplikacija AMZS

Ključna prednost AMZS aplikacije je, da poleg pretočnosti prometa in lokacije zastojev obvešča tudi o tem, kako dolg je zastoj in koliko časa bo voznik v njem izgubil, ter o vseh drugih (izrednih) razmerah na cesti. S pravočasno pridobitvijo takšne informacije si lahko vozniki lažje organizirajo svojo pot in čas, ki ga zanjo porabijo. Aplikacija opozarja tudi na bližino šol (voznik lahko na podlagi obvestila prilagodi vožnjo, upoštevaje, da so na cesti otroci) in na morebitne kritične situacije (npr. o nasproti vozečem vozilu na avtocesti ali hitri cesti) ter izredne razmere na cesti (zasneženo cestišče, megla …), kar pri vozniku vzbudi večjo pozornost in omogoča hitrejšo ter pravočasno prilagoditev vožnje.

V AMZS smo pri razvoju upoštevali še en vidik varne vožnje in pisna opozorila v aplikaciji nadgradili v glasovna.

AMZS aplikacija obvešča tudi o radarjih


AMZS aplikacija vsebuje najširši vir prometnih informacij (prometne kamere, podatke državnih institucij, »glas ljudstva« – radijski poslušalci), za relevantnost katerih skrbi AMZS s pomočjo poslušalcev in prometnega centra Radia 1. Vključuje tudi obvestila o stacionarnih radarjih, policijskih kontrolah in drugem dogajanju na poti.

SOS gumb za pomoč na cesti


Prometne informacije pa so le del celotne AMZS aplikacije. Članom AMZS namreč omogoča, da imajo z njeno pomočjo vselej pri roki vse o svojem članstvu: virtualno člansko kartico (ki nadomešča kartico v fizični obliki), podatke o tem, kateri družinski člani so vključeni v članstvo, o izbranem avto-moto društvu, datumu poteka članstva, številki police turističnega zavarovanja v tujini, poleg tega pa tudi informacijo o vseh ugodnosti, ki jih imajo kot člani AMZS (nabor ugodnosti, kje in kako jih lahko koristijo). Velika dodana vrednost pa je predvsem poenostavljen sistem klica v primeru prometne nesreče ali okvare vozila.

Oseba, ki si aplikacijo naloži na svoj pametni mobilni telefon ali tablični računalnik, najprej vnese svoje podatke, če je član AMZS pa tudi svoje članske podatke, in se s tem identificira kot uporabnik omenjene mobilne naprave. V primeru okvare ali poškodbe vozila pa lahko zgolj s funkcijo »pokliči AMZS« operaterju že sporoči podatke o lokaciji nesreče oziroma okvare.

Uporabnikom AMZS aplikacije, ki so si jo na svoje pametne mobilne naprave naložili še pred navedenimi novostmi, se ta ni osvežila avtomatsko, zato si jo morajo izbrisati in jo ponovno naložiti, najenostavneje s poslanim sms sporočilom s ključno besedo AMZS na 3131. Uporabnikom nekdanje aplikacije Radar alarm se je ta avtomatsko spremenila v AMZS aplikacijo, razen, če nimajo nastavljene avtomatske posodobitve mobilne naprave – v tem primeru si morajo AMZS aplikacijo ročno posodobiti. V primeru kakršnih koli težav lahko uporabniki pokličejo tudi informacijski center AMZS na brezplačno telefonsko številko 080 28 20.

V AMZS uporabnikom še svetujemo, naj aplikacijo redno osvežujejo, saj se bo ta vseskozi razvijala. AMZS se bo namreč trudil skrbeti za nove funkcionalnosti ter posodobitve, ki bodo pripomogle k varnejšim in brezskrbnim potem.

In še veliko več funkcionalnosti...Članska kartica

Ob vsakokratnem plačilu članarine prejmete potrdilo o plačilu. Člansko kartico ob novi včlanitvi prejmete v roku 10 dni in velja za obdobje petih let. Član lahko podaljša pretečeno članstvo v roku 30 dni od poteka članstva. Po poteku 30 dni od poteka članstva je potrebno članstvo skleniti na novo.


Kdo lahko postane AMZS član


Fizična oseba s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Slovenijim ki je član članice AMZS, je upravičena do (ne velja za članstvo Brez vozila)
 • pomoč na cesti, prevoza v prometni nesreči poškodovanjega vozila, prevoz pokvarjenega vozila za vozila, ki ga je v času navedenega dogodka upravljala sama. Vozilo je lahko v lasti katerekoli fizične ali pravne osebe, pri čemer so izključeni primeri, če član upravlja z vozilom, ki se uporablja za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevozi oseb, taxi) ali oddajajo v najem.
 • ugodnosti v enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Lastništvo vozila člana se ugotavlja na podlagi veljavnega prometnega dovoljenja.
Pravna oseba lahko izbira med Osnovnim članstvom in članstvom Plus (družinske različice navedenih članstev so izključene). Pri pravni osebi registrirani v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, veljajo članske ugodnosti za vozilo v lasti pravne osebe, ki je evidentirano v članskih dokumentih. Ugodnosti so vezane na vozilo (registrska številka) in ni pomembno, kdo je z vozilom upravljal. Članskih ugodnosti pomoči na cesti član - pravna oseba ne more koristiti za vozila, ki si se v času pomoči na cesti uporabljala za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taxi) ali oddajo v najem.
Samostojni podjetnik posameznik (s.p.) lahko samostojno izbere ali se želi včlaniti kot pravna ali kot fizična oseba. Če se včlani kot fizična oseba, veljajo zanj enaki pogoji kot za člana – fizično osebo. V tem primeru se račun glasi na fizično osebo. Če pa se želi včlaniti kot samostojni podjetnik posameznik, velja članstvo za pravno osebo in prejme račun, ki se glasi na ime samostojnega podjetnika posameznika.

Sprememba članstva med letom med fizično osebo in samostojnim podjetnikom posameznikom ter obratno žal ni mogoča.

Opis članskih kategorij


Članstvo Plus priporočamo voznikom, ki na cestah preživijo več časa in potujejo tudi po tujini. Kategorija ima bogatejše ugodnosti v Sloveniji in zagotavlja pomoč tudi v tujini, saj je Pomoč na cesti v tujini sestavni del članstva Plus. Pripadajo vam tudi vse članske ugodnosti.
Najbogatejša oblika članstva v AMZS!

V želji, da ponudimo še bolj celovit produkt za vse, ki pogosto potujete sami ali z družino, smo ugodnostim iz članskega paketa Plus dodali še turistično zavarovanje za tujino. S članstvom Premium imate tako vedno s seboj vse, kar potrebujete na poti v tujini - zase, za vašo družino in vaše vozilo.

V paket Premium je poleg ugodnosti iz sklopa članstva Plus in knjižice Mednarodna pomoč vključeno tudi celoletno turistično zavarovanje po ugodni ceni, ki vključuje:
 • zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco,
 • zavarovanje odgovornosti,
 • zavarovanje prtljage,
 • zavarovanje zlorab plačilnih kartic in
 • zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov.
Lahko pa ob sklenitvi članstva Premium doplačate le 7 € in le za 106€ zavarujete vse družinske člane!

PREDNOSTI:
 • Za razliko od podobnih turističnih zavarovanj nimamo starostne omejitve zavarovancev!
 • Turistično zavarovanje za družinske člane velja tudi, če potujejo ločeno od člana Premium.
 • Prehod v članstvo Premium je ob doplačilu možen tudi med letom iz drugih članskih paketov.
Vsak voznik si z osnovnim članstvom zagotovi brezskrbno vožnjo po Sloveniji, saj v primeru okvare ali nesreče AMZS zagotavlja neprekinjeno Pomoč na cesti, ob tem pa še mnogo drugih, včasih morda pomembnejših ugodnosti, kot je vleka na cesti in številni popusti.
Članstvo start je na voljo članom do 26. leta starosti. Članske ugodnosti pripadajo tudi, če član še nima vozniškega dovoljenja in je prisoten pri vozilu.

Cena članstva: 20,00 EUR
 • Motorevija (10 številk letno)
 • Prihranki na poti

Cena članstva: 15,00 EUR
Je na voljo individualni in družinski različici.

Članarina je odvisna od storitev, ki jih izbere član.
Vključuje nosilnega člana in družinske člane, ki so lahko zakonec oz. zunajzakonski partner in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 26. leta starosti. Nosilni član in družinski člani koristijo insti nabor članskih ugodnosti. Nosilni član je podpisnik članske pristopnice in jamči za pravilnost in resničnost osebnih podatkov družinskih članov, ki jih vključi v družinsko članstvo.
Osnovno članstvo s 40-odstotnim popustom lahko kupijo invalidi, ki izpolnjujejo enega od naslednjih kriterijev:

 • invalid z najmanj 80 % telesno okvaro ali najmanj 60 % okvaro spodnjih okončin,
 • oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo,
 • gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki jim je priznana vsaj 70 % telesna okvara.
 • članu invalidu pripadajo članske ugodnosti tudi, če vozilo v lasti člana invalida upravlja nekdo drug.
Članu invalidu pripadajo vse ugodnosti iz osnovnega članstva. Za včlanitev v to kategorijo mora član kot dokazilo posredovati fotokopijo odločbe uradne osebe (npr. ZPIZ-a), iz katere je razvidna dokončna stopnja telesne okvare v odstotkih. Odločbo ZPIZ-a mora član invalid predložiti ob včlanitvi, to je ob podpisu pristopne izjave. Članske ugodnosti, ki so vezane na motorno vozilo, priznamo tudi drugi osebi, ki vozi avto v lasti člana invalida.

Cena osnovnega članstva za člana invalida: 24,00 EUR